صوت/ مصاحبه با شهید غریب اسارت غلامعلی معتمدی

 

این مصاحبه در سال ۱۳۶۳ با شهید غریب دراسارت شهید غلامعلی معتمدی قبل از عملیات بدر گرفته شده است.

ای شهید بزرگوار در اردوگاه کمپ۷ الرمادیه عراق صبحگاه ۶ فروردین ۱۳۶۴بعداز تکبیره الاحرام نماز صبح در آسایشگاه ۶  بدرجه رفیع شهادت نائل آمدند.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید