توبه سرباز عراقی

 

چند روز مانده به تبادل اسرا، کریم که از نگهبان‌های اردوگاه بود و رفتار خشنی با اسرا داشت پیش من که از بقیه بزرگتر بودم آمد و گریه کرد. بعد رو به من کرد و گفت «من توبه کرده‌ام و از رفتارم در حق شما پشیمانم. وقتی به ایران رفتی، حتماً به زیارت قبر امام خمینی برو و بگو، کریم خیلی پشیمان است و از تو می‌خواهد دعا کنی تا گناهانش بخشیده شود».

او با اصرار و تأکید از من می‌خواست که حتماً این کار را برایش بکنم. [۱]

 

راوی: حسن‌ بهشتی‌پور

منبع:کتاب بشنو از نی

 

اضافه کردن دیدگاه جدید