خاطرات ام الاسرا/۴

يك مرتبه بعد از كلي بي‌خبري به صورت غيرمنتظره اسامي تعداد زيادي مفقود به اضافه كارت‌هاي اسارت و نامه‌هايشان به اداره رسيد. ما براي اينكه بتوانيم هر چه سريع‌تر اين خبر را به خانواده‌هايشان برسانيم و آن‌ها را از نگراني درآوريم آمديم و از طريق اشخاص مطمئن وارد عمل شديم.

برای این کار کل کشور را از مرکز تهران به چند بخش و محور تقسیم کردیم و شروع کردیم به رساندن نامه به وسيله افراد مطمئن. برای این کار نامه‌هایی را که مقاصدشان در شهرها و استان‌های همجوار بود و به نوعی در یک خط و مسیر جغرافیایی قرار می‌گرفتند را دسته‌بندی کرده، کار فرستادنشان را توسط پیک‌هایي شروع کرديم. مثلاً اگر قرار بود پیکی نامه‌هایی را به بوشهر ببرد سر راهش نامه‌های مربوط به استان‌ها و شهرستان‌های قم، اصفهان، شیراز و ياسوج را هم می‌برد. با این کار تحویل نامه‌ها به خانواده‌ها پیشرفت خوب و چشمگیری پیدا کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید