مادر

مادر

عبدالمجید رحمانیان

انتشارات پیام ازادگان

کتاب «مادر...» روایت زندگی عبدالمجید رحمانیان نویسنده و آزاده‌ی دفاع مقدس و به قلم خود اوست.

رزمنده‌ای که ۳۰۴۰ روز از بهترین روزهای جوانی‌اش را در اردوگاه‌های موصل۴ کمپ۳-صلاح الدین۵-صلاح الدین۱۷-موصل۱ کمپ۲-موصل۲ کمپ۱-عنبر کمپ۸ گذرانده است.

این کتاب داستان مادری از مادران سرزمین ما نیز هست. آن‌ها که سهم عظیمی در پرورش و تربیت سرمایه‌های انقلاب و جنگ داشته‌اند.

 

۸۰۰۰ تومان

اضافه کردن دیدگاه جدید