«زیبا کلام» امسال بازنشسته می شود/ شرط ادامه فعالیت بازنشسته ها

۱۳۹۷/۰۴/۲۴
رئیس دانشگاه تهران خبرداد

 

 

محمود نیلی احمدآبادی گفت: براساس ابلاغ وزارت علوم اعضای هیات علمی با مرتبه استادتمامی در سن ۷۰ سالگی بازنشسته می شوند.

 

 

وی افزود: صادق زیبا کلام در سال گذشته از دانشگاه تهران بازنشسته نشده است اما امسال به دلیل آنکه وی به سن ۷۰ سالگی رسیده است، بازنشسته خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: این ابلاغیه تبصره ای دارد که براساس آن اعضای هیات علمی با مرتبه استادتمامی در صورتی که استاد نمونه کشوری باشند زمان بازنشستگی آنها تا سه سال به تاخیر خواهد افتاد.

نیلی احمدآبادی افزود: ما در دانشگاه تهران نیز این موضوع را قبول داریم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دانشگاه تهران تبصره دیگری درخصوص بازنشستگی اساتید دارد که مربوط به آیین نامه اساتید ممتاز دانشگاه است.

رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: براساس این تبصره عضو هیات علمی این دانشگاه که به عنوان استاد ممتاز انتخاب شده باشد روند بازنشستگی وی سه سال به تاخیر خواهد افتاد بنابراین اگر پس از این زمان نیز شرایط لازم را کسب کنند فعالیت این اساتید با دانشگاه ادامه خواهد یافت.

نیلی احمدآبادی افزود: اعضای هیات علمی برای استاد ممتازی باید تقاضا را به دانشگاه ارائه و امتیاز دریافت کنند اما از سوی دکتر زیباکلام در این خصوص درخواستی نداشته ایم.

وی تاکید کرد: اسامی استاد نمونه کشوری نیز که مشخص است.

رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: عضو هیات علمی بازنشسته این دانشگاه با مرتبه استادی می تواند فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را ادامه دهند.

نیلی احمدآبادی گفت: این اساتید برای تدریس، پذیرش دانشجو و دریافت گرنت پژوهشی هیچ مشکلی نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: همچنین این اساتید اتاق خود را نیز خواهند داشت.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: به دلیل قانونی تنها منبع و منشا پرداخت حقوق اساتید از دانشگاه تهران به صندوق بازنشستگی تغییر خواهد کرد.

به گزارش مهر، اواخر اردیبهشت ماه نامه ای از صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران به رئیس این دانشگاه منتشر شده بود که در این نامه وی به بازنشستگی بدون اطلاع خود اعتراض کرده بود.

 

 

 

* آ 

مهر

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید