آزاده باقری میزبان هیئت آزادگان بهشهر

۱۳۹۸/۰۴/۱۵

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان ازبهشهر، جلسه ماهانه هیئت چهارده معصوم (ع)  آزادگان بهشهرسه شنبه ۱۱تیر، به میزبانی آزاده اسدالله باقری شهرستان بهشهر روستای شهید آباد برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

* آ

 

اضافه کردن دیدگاه جدید