آزادگان کلکسیون بیماری هستند

۱۳۹۰/۱۲/۲۰

آزادگان کلکسيون بيماري هستند

 

 

 

دکتر "علي خاجي" آزاده سرافرازي که چند سال از عمر خود را در زندان بعثيان گذرانده است، در گفتگو با خبرنگار موسسه پيام آزادگان درباره "طرح پايش سلامت آزادگان" گفت: بچه هاي آزاده حدود ۲۰ سال است که پس از تحمل شکنجه هاي وحشتناک و دردآور از ضرب و شتم گرفته تا محروميت غذا و بهداشت و...از دست عراقي ها آزاد شدند.

 

وي ادامه مي دهد: آزادگان بلافاصله پس از آزادي مي بايستي چکاب مي شدند، اما به هر دليلي تا كنون اين مهم صورت نپذيرفت اما اكنون نمي توان نپرداختن به مساله درمان آزادگان را نايده گرفت، اما اکنون پس ازگذشت ۲۰ سال مسئولان بايد توجه بيشتري به مساله درمان اسرا داشته باشند،چرا که يک آزاده ۴۵ ساله به دليل تحمل شکنجه هايش بايد ماننديک آزاده ۸۰ ساله،رفتار درماني کرد.

 

وي با انتقاد از صرف شدن بودجه هاي فرهنگي مربوط به آزادگان در امور ورزشي گفت: چرا بايد بودجه هاي مربوط به آزادگان در حوزه هاي ورزشي و برگزاري مسابقات و ديگر کارهاي فرهنگي هزينه شود، در حالي که سلامت آزادگان و پرداختن به مشکلات جسمي آنها مهمتر است.

 

وي همچنين گفت: وزرات دفاع هر کشوري وقتي سرباز خود را به جبهه هاي جنگ مي فرستد، موظف است که تا پايان عمرش وي را تحت حمايت درماني خود قرار دهند، نه اينکه تنها دو سال اين وظيفه را بر عهده بگيرند.

 

خاجي خاطر نشان کرد: حداقل خواسته يک آزاده در حال حاضر اين است که پس از گذشت چند سال از آزادي آنها، مورد ارزيابي درماني قرار بگيرند، زيرا اين آزادگان داراي کلکسيون بيماري هستند و مانند ساير مردم کشور نمي دانند که چه بيماري دارند تا به مداواي آن بپردازند.