اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در سالمندان

۱۳۹۶/۱۰/۲۵
محققان پی بردند

طبق نتایج یک مطالعه، از آنجائیکه بین افزایش میزان بتا آمیلوئید و تشدید علائم اضطراب ارتباط وجود دارد، از اینرو اضطراب نشانه اولیه بیماری آلزایمر در افراد مسن است.

 

 

بیماری آلزایمر یک مشکل مغزی-عصبی است که موجب زوال عملکرد شناختی و ناتوانی در انجام فعالیت های روزانه می شود.

مطالعات قبلی نشان داده اند افسردگی و سایر علائم عصب شناسی ممکن است نشانه روند پیشرفت بیماری آلزایمر در طول فاز پیش بالینی باشند؛ در فاز پیش بالینی، رسوبات آمیلوئید فیبریلار و تاو پاتولوژیکی در مغز بیمار تجمع می یابند.

این فاز از بیماری، بیش از یک دهه قبل از شروع اختلال شناختی خفیف در بیمار روی می دهد.

محققان بیمارستان زنان و بریگام آمریکا در مطالعه ای، رابطه بتا آمیلوئید مغز و معیارهای طولی افسردگی و علائم افسردگی را در افراد مسن با میزان شناختی نرمال بررسی کردند.

یافته ها نشان می دهد میزان بالاتر بتا آمیلوئید ممکن است با افزایش علائم اضطراب در این افراد مرتبط باشد.

این نتایج از این نظریه دفاع می کند که علائم عصب شناسی می توانند نشانه اولیه آلزایمر باشند.

نانسی دونووان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما با بررسی علائم افسردگی نظیر اضطراب، ناراحتی یا از دست دادن حس علاقه در افراد دریافتیم، علائم اضطراب به مرور زمان با افزایش میزان بتا آملوئید در مغز بیشتر می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «این مسئله بیانگر این است که علائم اضطراب می تواند قبل از شروع اختلال شناختی، عامل ظهور بیماری آلزایمر باشد.»

از آنجائیکه اضطراب یک حس شایع در بین افراد مسن است، افزایش علائم اضطراب می تواند موثرترین نشانه پرخطر در افراد مسن با علائم ژنتیکی، بیولوژیکی یا کلینیکی بیماری آلزایمر باشد.

 

 

* ا 

مهر 

اضافه کردن دیدگاه جدید