برگزاری جلسه قرآن آزادگان کرمان

۱۳۹۸/۰۳/۲۰

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان از کرمان، جلسه قرائت قرآن آزادگان کرمان دوشنبه ۱۳ خرداد، در مجمع قران آزادگان استان برگزار شد. 

 

 

 

 

* آ 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید