برگزاری جلسه قرآن آزادگان کرمان

۱۳۹۸/۰۴/۲۵

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان ازکرمان، جلسه قرآن آزادگان کرمان دوشنبه ۲۴ تیر، درمجمع قرآن آزادگان به میزبانی آزاده علیرضا بخت آزاد، برگزار شد.

 

 

 

* آ 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید