تبدیل و احصاء فیلم خاطرات ضبط شده آزادگان خراسان رضوی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان از خراسان رضوی، با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری خاطرات آزادگان به عنوان اسناد ملی، موسسه فرهنگی پیام آزادگان خراسان رضوی پیگیری های مداومی را نسبت به تبدیل فیلم های ضبط شده توسط سایر ارگان های دولتی دارد.

 

از جمله این موارد، فیلم خاطرات بیش از ۱۵۰۰ آزاده خراسان رضوی است که توسط بنیاد شهید و امورایثارگران استان ضبط شده است.

 

 موسسه پیام آزادگان خراسان رضوی در سال ۹۷، تفاهمنامه ای به این منظور با بنیاد شهید استان منعقد کرد. که هم اکنون نماینده ای از موسسه پیام استان در بنیاد مستقر و نسبت به تبدیل این فیلم ها اقدام می کند.

 

 

 

* آ 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید