جلسه هیئت آزادگان شهرستان اراک درمحل هیئت باحضور آزادگان این شهرستان + تصاویر

۱۳۹۶/۱۱/۲۵
جلسات آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، جلسه هیئت آزادگان شهرستان اراک درمحل هیئت باحضوربرادان آزاده برگزارگردیدابتدا جلسه قرائت قرآن جمعی آغاز شد. سپس نماینده پیام آزادگان دراستان درباره اهداف وبرنامه هئیت درسال آینده پیشنهاداتی دادنند ونظرات جمع راخواستارشدندکه درپایان همه دوستان به اتفاق موافق اجرایی شدن نظرات وبرنامهای پیشنهادی شدند ( ۹۶/۱۱/۲۴) 

 

 

 

 

 

 

* آ 

اضافه کردن دیدگاه جدید