دلایل نیاز بدن به الکترولیت ها

۱۳۹۷/۱۲/۱۲
نکته سلامت

 

الکترولیت ها مواد معدنی موجود در بدن هستند که دارای بار الکتریکی هستند.

 

الکترولیت ها در خون، ادرار، بافت ها و مایعات بدن وجود دارند.

سدیم، کلر، کلسیم، پتاسیم، فسفات و منیزیم از انواع الکترولیت های هستند که از غذاهای مصرف شده و نوشیدنی های نوشیده شده جذب می شوند.

کتابخانه پزشکی ایالات متحده، نقش الکترولیت ها در بدن را به شرح زیر بیان می کند:

- ایجاد توازن در میزان آب بدن.

- ایجاد توازن در میزان باز/اسید بدن (pH بدن).

- انتقال مواد مغذی به سلول های بدن.

- خروج مواد زائد از سلول ها.

- حصول اطمینان از عملکرد مناسب و درست شبکه های عصبی، ماهیچه ها، قلب و مغز.

 

 

* آ

فارس

 

اضافه کردن دیدگاه جدید