دیدار اعضای شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان با آزاده حسین محمودی + تصویر

۱۳۹۶/۱۱/۲۴
در پی سرکشی وعیادت آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،  اعضای شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان آقایان ابراهیم عجم و هاشم محمودی باازاده سرافرازحسین محمودی

درشهرستان ازادشهربابیان اهداف مقدس موسسه پیام دیدار کردند (۹۶/۱۱/۲۴)​

 

 

* ا 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید