دیدار با آزادگان شهرستانهای علی آباد کتول و بندر ترکمن

۱۳۹۸/۰۴/۲۱

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان از گلستان، آزاده سرافراز خیراله  نیل برگی عضو شورای مشورتی موسسه پیام آزادگان استان گلستان جمعه ۲۱ تیر، با آزاده والی اله برزگر درشهرستان علی اباد کتول، آزاده انه قلی قره چه و احمد ولی محمدی در بندر ترکمن دیدار وگفتگو کرد .

 

 

 

دیدار با آزاده سرافراز انه قلی قره چه 

 

 

 دیدار با آزاده احمدولی محمدی دربندرترکمن

 

 

 

* آ

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید