رای من چگونه اعمال می شود؟

۱۳۹۸/۰۴/۱۰
شرکت خودکفایی آزادگان

 

روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، با صدور اطلاعیه ای، فرآیند اعمال رای توسط فرد سهامدار و نماینده/وکیل سهامدار را طبق قانون تجارت درمجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، برای اعلام نظر در مورد دستور جلسات و انتخاب اعضای هیات مدیره، منتشر کرد.

 

در این اطلاعیه که شامل پنج بخش می باشد، مواردی که بعنوان دستور جلسه، در اعلامیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه درج گردیده، طرح و چگونگی دریافت رای سهامداران در جلسات مجمع عمومی به ترتیب شرح داده می شود. 

برای دریافت فایل اطلاعیه کلیک کنید...  

 

 

* آ 

شرکت خودکفایی

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید