شاخص فرابورس در ارتفاع ۹۳۸ هزار واحدی ایستاد

۱۳۹۶/۰۲/۱۶

شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با کاهش ۶۱. ۷۰ واحدی به پله ۷۹ هزار و ۸۹۸ واحدی رسید.

 
بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۸۳۳ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۳۱۴ میلیارد سهم طی ۲۹ هزار نوبت معاملاتی است.
 
 
همچنین شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۹ واحد، شاخص بازار اول ۱۰ واحد، شاخص شناور ۱۴ واحد، شاخص بازار دوم ۷ واحد کاهش، همچنین شاخص کل (هم‌وزن) ۳۳ واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) ۳۳ واحد رشد داشته است.
 
 
نمادهای پر بیننده معاملات امروز رمپنا، آپ با روند صعودی و نماد شپنا، شتران، شبریز، خساپا، تاپیکو با روند نزولی کار خود را آغاز کرد.
 
 
شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات روز جاری با ۲۰. ۱ واحد رشد به پله ۹۳۸ هزار و ۱۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۴۱۰ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۳۴ میلیون سهم طی ۱۴ هزار نوبت معاملاتی است.

تالارشیشه‌ای قرمز پوش شد/ فرابورس به ارتفاع ۹۲۹ هزار واحدی ایستادشاخص بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات با کاهش ۶۹. ۱۷۳ واحدی به پله ۷۹ هزار و ۷۸۵ واحدی رسید.
 


بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۶۲۸ میلیون سهم طی ۵۴ هزار نوبت معاملاتی است.
 


همچنین شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۲۳ واحد، شاخص بازار اول ۲۵ واحد، شاخص شناور ۳۳ واحد، شاخص بازار دوم ۲۰ واحد کاهش، همچنین شاخص کل (هم‌وزن) ۱۶ واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) ۱۶ واحد رشد داشته است.


نمادهای پربیننده معاملات امروز شپنا، شتران، خساپا، شبریز، تاپیکو با روند صعودی و نماد رمپنا، وغدیر با روند نزولی کار خود را به جریان انداخت.
شاخص کل فرابورس در جریان معاملات روز جاری با ۳۰. ۷ واحد کاهش به پله ۹۲۹ هزار و ۶ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۲۳۴ میلیون سهم طی ۲۷ هزار نوبت معاملاتی است.
 
 
توقف شاخص در در پله ۷۹ هزار واحدی/ ارزش معاملات از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت
 
شاخص بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات با کاهش ۸۲. ۲۷۱ واحدی به پله ۷۹ هزار و ۶۹۷ واحدی رسید.
 
بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۹۷۹ میلیون سهم طی ۷۴ هزار نوبت معاملاتی است.
 
همچنین شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۳۴ واحد، شاخص بازار اول ۳۹ واحد، شاخص شناور ۵۰ واحد، شاخص بازار دوم ۲۵ واحد کاهش، همچنین شاخص کل (هم‌وزن) ۴ واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) ۴ واحد رشد داشته است.
 
نمادهای پر بیننده معاملات امروز رمپنا، وغدیر با روند صعودی و نماد شتران، شپنا، ومعادن، خساپا، تاپیکو با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.
 
شاخص کل فرابورس در پایان معاملات روز جاری با ۸۰. ۷ واحد کاهش به پله ۹۲۹ هزار و ۱۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۳۳۱ میلیون سهم طی ۳۶ هزار نوبت معاملاتی است. 
 
 
 
*م/باشگاه خبرنگاران

اضافه کردن دیدگاه جدید