طرح ترافیک برای جانبازان بالاتر از ۲۵% رایگان است

۱۳۹۱/۱۱/۰۱

لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ ۹۱/۱۰/۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و در ماده ۴۴ این قانون آمده است:

 

وزارت کشور ضمن هماهنگی های لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر بر اساس معرفی نامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید. لذا اعلام می گردد:

 

۱- اگر واگذاری طرح ترافیک در گذشته حسب توافقاتی بوده است اکنون برای شهرداری و وزارت کشور تکلیف قانونی شده است و این دستگاه ها مکلفند حسب قانون رفتار نمایند.

 

۲- تا کنون جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر به صورت رایگان و جانبازان ۳۵ درصد تا ۶۵ درصد با پرداخت مبلغی و بسیار محدود از آرم طرح ترافیک استفاده می کرده اند ولی برابر قانون، همه جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر بدون محدودیت و به صورت رایگان می توانند از طرح ترافیک استفاده کنند.

 

۳- دستگاه های ذیربط مکلفند برای سال ۹۲ تمهیدات لازم را برای واگذاری طرح به همه جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر فراهم نمایند.

 

۴- عدم انجام این وظیفه قانونی قابل پیگیری در مراجع قانونی و قضایی بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد.