فرانشیز بستری با دفترچه بیمه نیروهای مسلح اعلام شد

۱۳۹۵/۰۹/۱۷

فرانشیز تمامی خدمات سرپایی درج شده در پرونده بستری، مطابق فرانشیز پرونده بستری بیمه شده است، ضمن اینکه هزینه خدمات غیر بیمه‌ای مانند اتاق خصوصی و همراه برعهده بیمار  است (به غیر از جانباران).

همچنین برای جانبازان و عائله درجه یک آنها، صددرصد هزینه بستری (بدون فرانشیز) و هزینه‌های جانبی حین بستری (شامل تشکیل پرونده و تخت اورژانس) طبق تعرفه منطقه‌ای در تعهد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح است.

همچنین بیماران ویژه از پرداخت فرانشیز در مراکز خصوصی و غیردولتی طرف قرارداد معاف هستند و فرانشیزهای پرداختی آنها در مراکز خصوصی و غیردولتی قابل پرداخت در روز پرداخت است. همچنین فرانشیز بستری در مراکزی که با تعرفه دولتی (در همه قسمت‌ها) قرارداد دارند، رایگان است.

گفتنی است؛ از این پس، معرفی‌نامه بستری و اطلاعات بیمار به صورت آنلاین در سامانه سازمان بیمه ثبت و کنترل می‌شود، علت بستری و مدت بستری به صورت سیستماتیک رصد شده و امکان بستری غیرضرور وجود ندارد و در نهایت، با ورود ریز اطلاعات خدمات حین بستری در سامانه سازمان، امکان بررسی و تحلیل جزئیات وجود دارد.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید