مظاهری میزبان دهمین جلسه هیات آزادگان بهشهر

۱۳۹۱/۱۰/۱۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، دهمین جلسه ماهانه هیات چهارده معصوم (ع) آزادگان شهرستان بهشهر در آستانه اربعین حسینی به میزبان برادر آزاده مظاهر مظاهری برگزار می گردد.