هلدینگ یعنی چه؟

۱۳۹۵/۰۳/۲۶

سوال: موضوع فعالیت شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان چیست؟

     جواب: موضوع فعالیت شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان همانگونه که در سایت سازمان بورس نیز قابل مشاهده است؛ عبارت است از فعاليت اقتصادي، سرمايه گذاري و مشارکت در کليه امور، شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان خود را متعهد به کسب مشارکت در کليه امور تجاري و بازرگاني و طرح هاي سرمايه‌گذاري مي داند و همواره تلاش مي کند در زمره پيشروترين شرکت‌هاي داراي نرخ مناسب بازده براي سهامداران باشد. خدمات اساسي شرکت به شرح زير مي باشد : الف) مديريت هلدينگ مينو و خريد و فروش انواع اوراق بهادار شامل سهام شرکت‌هاي بورسي، غيربورسي، اوراق مشارکت. ب) سرمايه‌گذاري مستقيم و مشارکت در تاسيس و يا توسعه‌ طرح‌هاي توليدي و خدماتي.

 

 

       سوال:هلدینگ یعنی چه؟

     جواب: شرکت هلدینگ، شرکتی سهامی است که دارای شرکت‌های زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیات مدیره شرکت اصلی است. شرکت هلدینگ با خریدن بخش عمده‌ای از سهام شرکتی دیگر، می‌تواند در آن شرکت حق رای داشته باشد، که در این صورت به شرکت دوم شرکت فرعی یا وابسته هم گفته می‌شود. شرکت‌های فرعی هویت قانونی خودشان را به عنوان شرکت‌های مجزا حفظ میکنند، اما کنترل هر شرکت فرعی تحت نظر شرکت هلدینگ خواهد بود.

 

 

 

*ج/ خودکفایی آزادگان

اضافه کردن دیدگاه جدید