پرداخت های ماده ۱۳، آری یا خیر؟

۱۳۹۰/۰۳/۳۱

پیام آزادگان/ در یکی از آخرین ابلاغ ها که رونوشت آن به تحریریه پیام آزادگان هم ارسال شده است سازمان جهاد کشاورزی در نامه ای به شماره ۲۱۴۲/۲۸۰ و در تاریخ ۱۴ خرداد ماه سال جاری ابلاغ شده است نوشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، بعضی از سازمان های دولتی حسب ابلاغ رئیس جمهوری مبنی بر اجرای ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان، ابلاغ هایی را به سازمان های مطبوع خود داشته اند.
در یکی از آخرین ابلاغ ها که رونوشت آن به تحریریه پیام آزادگان هم ارسال شده است سازمان جهاد کشاورزی در نامه ای به شماره ۲۱۴۲/۲۸۰ و در تاریخ ۱۴ خرداد ماه سال جاری ابلاغ شده است این گونه نوشته است:

احترما به پیوست تصویر قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان موصب ۱۳۶۸ (مصوب ۴/۱۲/۸۹ مجلس شورای اسلامی) ابلاغی طی رونوشت شماره ۶۶۵۶ مورخ ۱۷/۱/۹۰ ریاست محترم جمهوری به کلیه دستگاه های اجرایی، با موضوع استفساریه «ماده واحد آیا ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شامل می شود؟» و نظر مجلس دائر بر این که «بلی، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ شاغل نبوده اند می شود» جهت اطلاع و اقدام ارسال می شود.

گفتنی است محتوای این نامه برای اطلاع رسانی به آزادگان عزیز کشورمان از روند چگونگی پرداخت معوقات ایشان منتشر می شود