۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺸﻮﺭ ایمن نیستند

۱۳۹۷/۰۶/۱۹
ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش

ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش با بیان اینکه ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺸﻮﺭ اﺯ نظر ایمنی ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، گفت: ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻀﺎی ﺁﻣﻮﺯشی و ﺗﻘﻮﻳﺖ فرهنگی ﺩﺭ ﻣﺪاﺭﺱ ﺩﺭ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش ﭘﻴﮕﻴﺮی می‌شود.

 

 

 ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻂﺤﺎﻳﻲ بعدازظهر ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻴﺮﺳﺎﺯ ﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪی شهر ایوانکی با بیان اینکه ۱۰۵ ﻫﺰاﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ، اﺑﺮاﺯ ﺩاﺷﺖ: از این تعداد بالغ‌ بر ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ اﺯ ﻧﻆﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ بازسازی و مقاوم‌سازی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻭی با بیان اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ مهرماه اﻣﺴﺎﻝ بالغ‌ بر ۸ ﻫﺰاﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ اﻓﺘﺘﺎﺡ می‌شود، اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺮای اﺣﺪاﺙ ۱۰ ﻫﺰاﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ برنامه‌ریزی‌شده اﺳﺖ ﻛﻪ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﺁﻥ اﺯ ﺳﻮی ﺧﻴﺮاﻦ مدرسه‌ساز ﭘﺮﺩاﺧﺖ می‌شود.

تحصیل ﺑﻴﺶ اﺯ ۱۴ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ دانش‌آموز ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اﻳﻨﻜﻪ ۱۴ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ و ۷ ﻫﺰاﺭ و ۷۳۶ دانش‌آموز ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ می‌کنند، ابراز داشت: ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮع ۶۰۰ ﻫﺰاﺭ ﻛﻼس ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ.

بطحایی با بیان اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎهی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔی ﻛﺮﺩﻥ اﺳﺖ، تصریح کرد: ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻣﻌﻠﻢ، ﻓﻀﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜی ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی ﺩﺭ ﻧﻆﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯشی اﻳﻔﺎ میﻛﻨﺪ.

وی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ بخشی اﺯ آسیب‌های اﺟﺘﻤﺎعی و ناهنجاری‌ها ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪاﺭﺱ ﺩاﺭﺩ، افزود: ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻀﺎی ﺁﻣﻮﺯشی و ﺗﻘﻮﻳﺖ فرهنگی ﺩﺭ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺸﻮﺭ به‌عنوان یک ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش‌وپرورش ﭘﻴﮕﻴﺮی می‌شود.

افزایش رفاه فرهنگیان و ارتقاء علمی و مهارتی دانش آموزان در دستور کار​

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه نبود آموزش‌های مهارت‌های زندگی، دانش آموزان را در آینده با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند، ابراز داشت: بعد از خانواده بیشترین تاثیر پذیری نوجوانان از مدرسه است، لذا به عنوان خانه دوم باید نحوه شاد زیستن را به آن‌ها آموزش دهیم.

بطحایی با بیان اینکه افزایش نشاط اجتماعی در بین دانش آموزان ضروری است، تصریح کرد: معتقدیم باید آموزش‌های ارائه‌ شده در مدرسه، دانش‌آموز را به سمت درک درست از زندگی سوق دهد لذا در این بین معلمان بیشترین اثرگذاری را خواهند داشت.

وی با بیان اینکه دانش آموزان به عنوان ظرفیت انسانی برای اعتلای آینده نظام محسوب می‌شوند، افزود: افزایش رفاه فرهنگیان و ارتقاء علمی و مهارتی دانش آموزان در دستور کار وزارت آموزش‌وپرورش قرار دارد و این دو گام با جدیت پیگیری می‌شود، لذا امیدواریم بتوانیم با رفع چالش‌های موجود در نهایت به رشد علمی دانش آموزان کمک کنیم. 

 

 

* آ 

مهر

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید