تصاویر/تجلیل از خلبانان آزاده در فرهنگسرای فردوس

تجلیل از خلبانان آزاده در فرهنگسرای فردوس
تجلیل از خلبانان آزاده در فرهنگسرای فردوس
تجلیل از خلبانان آزاده در فرهنگسرای فردوس

با مشارکت موسسه پیام آزادگان وسازمان فرهگی هنری شهرداری تهران خلبانان آزاده در فرهنگسرای فردوس مورد تجلیل قرار گرفتند.

نمایش در اسلایدر: 
نمایش در اسلایدر

اضافه کردن دیدگاه جدید