تصاویر/ هیات های قدیمی ایران

تصاویر هیات های قدیمی ایران که قدمت برخی از آنها بیش از ۱۰۰ سال است

هیات ابوالفضلی - استان خراسان رضوي, تربت حيدريه – فرستنده : سلیمان گلی
هیات ابوالفضلی - استان خراسان رضوي, تربت حيدريه – فرستنده : سلیمان گلی
هیات حضرت علی اصغر ، مسجد امام حسین علیهم السلام - استان فارس, جهرم - فرستنده : محمد الماسی
هیات حضرت علی اصغر ، مسجد امام حسین علیهم السلام - استان فارس, جهرم - فرستنده : محمد الماسی
جامعه حسینی قزوین- استان قزوین - فرستنده : آقای درافشانی - رتبه اول دومین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیات
جامعه حسینی قزوین- استان قزوین - فرستنده : آقای درافشانی - رتبه اول دومین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیات
هیات یاوران حضرت مهدی(عج) -استان اصفهان, كاشان - فرستنده : سعید حمامیان زواره
هیات یاوران حضرت مهدی(عج) -استان اصفهان, كاشان - فرستنده : سعید حمامیان زواره
هیات محبان الرسول (ص) - استان خراسان رضوي, قوچان - فرستنده : سید مصطفی عطاری
هیات محبان الرسول (ص) - استان خراسان رضوي, قوچان - فرستنده : سید مصطفی عطاری
هیات حضرت موسی بن جعفر (ع) - استان خراسان رضوي, تربت حيدريه – فرستنده : الهام شیردل
هیات حضرت موسی بن جعفر (ع) - استان خراسان رضوي, تربت حيدريه – فرستنده : الهام شیردل
هیات حسینی قرآنی عاشورائیان - استان آذربايجان شرقي, مراغه - فرستنده : رضا فلاحی مطلق
هیات حسینی قرآنی عاشورائیان - استان آذربايجان شرقي, مراغه - فرستنده : رضا فلاحی مطلق
هیات حسینی قرآنی عاشورائیان - استان آذربايجان شرقي, مراغه - فرستنده : رضا فلاحی مطلق
هیات حسینی قرآنی عاشورائیان - استان آذربايجان شرقي, مراغه - فرستنده : رضا فلاحی مطلق
هیات سقاهای حسینی - استان مركزي, اراك - فرستنده : محمود خدابخشی
هیات سقاهای حسینی - استان مركزي, اراك - فرستنده : محمود خدابخشی
تکیه ابوالفضلی - استان خراسان رضوي, نيشابور- فرستنده : ابراهیم طالبی
تکیه ابوالفضلی - استان خراسان رضوي, نيشابور- فرستنده : ابراهیم طالبی
هیات سقاهای حسینی - استان مركزي, اراك - فرستنده : محمود خدابخشی
هیات سقاهای حسینی - استان مركزي, اراك - فرستنده : محمود خدابخشی
تکیه ابوالفضلی - استان خراسان رضوي, نيشابور- فرستنده : ابراهیم طالبی
تکیه ابوالفضلی - استان خراسان رضوي, نيشابور- فرستنده : ابراهیم طالبی
هیات حضرت علی اصغر (ع) - تهران - فرستنده : سید محمد جواد ذریه زهرا
هیات حضرت علی اصغر (ع) - تهران - فرستنده : سید محمد جواد ذریه زهرا
هیات حضرت علی اصغر (ع) - تهران - فرستنده : سید محمد جواد ذریه زهرا
هیات حضرت علی اصغر (ع) - تهران - فرستنده : سید محمد جواد ذریه زهرا
هیات حضرت علی اصغر (ع) - تهران - فرستنده : سید محمد جواد ذریه زهرا
هیات حضرت علی اصغر (ع) - تهران - فرستنده : سید محمد جواد ذریه زهرا
هیات شهدای گمنام - قم - فرستنده : مصطفی سلیمی
هیات شهدای گمنام - قم - فرستنده : مصطفی سلیمی
هیات شهدای گمنام - قم - فرستنده : مصطفی سلیمی
هیات شهدای گمنام - قم - فرستنده : مصطفی سلیمی
حسینیه اعظم زنجان - تهران - فرستنده : فاطمه کیانی
حسینیه اعظم زنجان - تهران - فرستنده : فاطمه کیانی
 
انتهای پیام/م
منبع: مشرق

اضافه کردن دیدگاه جدید