پوستر سید آزادگان سید علی اکبر ابوترابی

پوستر سید آزادگان

حاج آقا ابوترابی که او را «سید آزادگان» می‌نامند با رفتاری که با اسرا داشت باعث تحول بسیاری از آن‌ها شد.

 

 

 

مقام معظم رهبری او را «ابر فیاض» نامید او که در دوران اسارتش همچون ابر، بارانی از فیض را بر اردوگاه ها عراق می بارید. «حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی فرد» سال ها در اردوگاه های عراق به اسرای ایرانی درس اخلاق و وارستگی داد. روایت های بسیاری از زبان آزادگان در خصوص حاج آقا علی اکبر ابوترابی آمده است که در ادامه چند روایت از ایشان را می خوانیم.

 

یکی از اسرا که بارها با جاسوسی اش برای عراقی ها سبب کتک خوردن بچه ها از جمله حاج آقا ابوترابی شده بود، مریض شد. از شدت تب می سوخت و نیاز به پرستاری داشت اما کسی حاضر نبود به کسی که این همه در حق دیگران بدی کرده رسیدگی کند. عراقی ها هم گوشه آسایشگاه رهایش کردند. حاج آقا ابوترابی شب تا صبح بالای سرش نشست، مدام او را پاشویه می داد و به او رسیدگی می کرد. اسیر مزبور وقتی چشمانش را باز کرد و دید حاجی اینگونه دارد از او پرستاری می کند از خجالت سرخ شد و پتو را روی سرش کشید. صدای گریه اش آسایشگاه را پر کرده بود. بعد از ان شده بود مرید حاجی. حاجی با محبتش او را زنده کرد.

 

 

نمایش در اسلایدر: 
نمایش در اسلایدر

اضافه کردن دیدگاه جدید