گزارش تصویری همایش اردوگاهی کمپ ۹ در همدان

گزارش تصویری همایش اردوگاهی کمپ 9 در همدان
گزارش تصویری همایش اردوگاهی کمپ 9 در همدان
گزارش تصویری همایش اردوگاهی کمپ 9 در همدان

 

به همت موسسه فرهنگی پیام آزادگان همدان و همکاری هیئت امنای آزادگان کمپ ۹ و هیئت آزادگان شهرستان بهار همایش سراسری آزادگان

سرفراز اردوگاه کمپ ۹  با حضور ۳۰۰ نفر از این عزیزان در اردوگاه ابوذر  همدان برگزار گردید .

 

 

 

 

 

 

 

نمایش در اسلایدر: 

اضافه کردن دیدگاه جدید