بورس،تالار شیشه ای

شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با کاهش ۶۱. ۷۰ واحدی به پله ۷۹ هزار و ۸۹۸ واحدی رسید.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در معاملات روزی جاری با افزایش ۶۵.۶۷ واحدی مواجه شد و به عدد ۸۰ هزار و ۹۳۷ واحد رسید.
با توجه به روند اقتصادی که در کشور جریان دارد پیش‌بینی می‌ شود سال ۹۵ برای معاملات بورسی سال پر رونق و فعال از نظر داد و ستد باشد.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در ابتدای معاملات با افزایش ۴۲۸ واحدی به عدد ۷۸ هزار و ۱۲۵ رسید.