زیراب سوادکوه

آنچه نقش این آزاده عزیز را در زیراب سوادکوه برجسته تر کرده، اینست که او علاوه بر قهرمانی در ورزش، در کار و تلاش هم یک قهرمان کارآفرین است.