مازندران، بابل، شبی با قرآن، هیئت آزادگان بابل، پیام آزادگان

به همت هیئت انصارالولایه آزادگان شهرستان بابل و مشارکت نمایندگی موسسه فرهنگی پیام آزادگان در مازندران شبی با قرآن با حضور خانواده محترم آزادگان و شهرک آزادگان بابل در مسجد امام علی علیه السلام...