سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
 

ضوابط اضافی و اولویت‌بندی پرداخت کمک‌معیشت ایثارگران معسر لغو شد؟

ضوابط اضافی و اولویت‌بندی پرداخت کمک‌معیشت ایثارگران معسر لغو شد؟
رییس مجلس شورای اسلامی افزایش ضوابط به آیین نامه پرداخت کمک معیشت ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد را مغایر با قانون دانست

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور در خصوص ایراد قانونی به آیین نامه پرداخت کمک معیشت ایثارگران معسر سال ۱۴۰۱موضوع: بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (نامه شماره ۱۰۱۷۷۷/هـ ب مورخ ۱/۱۱/۱۴۰۱ (اعلام کرد:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۳۸۴۳/ت۶۰۰۳۲هـ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 1401 ماده واحده قانون بودجه سال  کل کشور12، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

همچنین در بند (۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری -مصوب ۱۴۰۱- مبلغ مربوط به کمک معیشت جانبازان به تفکیک جانبازان زیر ۲۵% و بالای ۲۵% جانبازی، به صورت مقطوع مشخص شده است؛ بنابراین، حکم مقرر در ماده (۴) مصوبه مبنی بر برقراری کمک ‌معیشت جانبازان بر اساس ضوابط دیگر و اولویت‌بندی آنان، مغایر قانون است.

محمدباقر قالیباف - رییس مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری( اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)  در آبان ماه، ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان را تصویب کرد.

در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می‌یابد.

تأکید می شود که طبق ایراد رییس مجلس شورای اسلامی در مصوبه قانونی، محدودیتی در پرداخت حق معیشت به ایثارگران معسر لحاظ نشده است و مصوبه مبنی بر برقراری کمک ‌معیشت جانبازان بر اساس ضوابط دیگر و اولویت‌بندی آنان پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، ملغی خواهد شد.

گفتنی است آیین نامه پرداخت کمک ‌معیشت ماهانه به ایثارگران معسر فاقد شغل و درآمد سال ۱۴۰۱به شرج زیر است:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشـور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲)

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ – کمک معیشـت: مبلغی معادل حـداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضـوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشـور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری – مصوب ۱۴۰۱ –

۲- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۳- متقاضـی: جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسـر فاقد شغل و درآمد که بر اسـاس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می شوند.

۴- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت.

ماده ۲- متقاضی برخورداری از کمک معیشت باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد ثبت و سپس اقرار نامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن را در سامانه یاد شده بارگذاری نماید.

ماده ۳- بنیاد مکلف است ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوقهای بازنشستگی و بیمه های اجتماعی نظیر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاههای یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند.

تبصره ۱ – وزارت مکلف است براساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه، جانبازان و آزادگان متقاضی استفاده از کمک معیشت را براساس فهرست اعلامی بنیاد، مورد ارزیابی وسع قرار داده و نتایج ناظر بر تعیین دهک بندی را ظرف یک ماه کاری به بنیاد اعلام نماید.

تبصره ۲- ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در خصوص نتایج ارزیابی وسع و دهک های درآمدی مطابق آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معيشتی توسط بنیاد میباشد.

ماده ۴- بنیاد موظف است نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان این آیین نامه براساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی و با اولویت سه دهک اول و در چهارچوب اعتبارات مصـوب مربوط اقدام نماید.

ماده ۵- بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام نماید و دستگاههای مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد براساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۶ – بنیاد مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضـوع ماده (۳) این آیین نامه، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع یا استمرار (حسب مورد) کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. تبصره – چنانچه مشمولین این ماده در مجموع، دارای درآمدی بوده که از مبلغ کمک معیشت کمتر باشـد، صـرفا مابه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بنیاد پرداخت میشود.

مـاده ۷- انجام هرگونه تعهـد و پرداخت و نیز ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی توسـط بنیاد در اجرای این آیین نامه، مازاد بر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود. ماده ۸ – نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد است. کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و جانبازان و رزمندگان معسر زیر ۲۵ درصد و فاقد شغل و درآمد افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

  • گیف اینستاگرامگیف تلگرامگیف آپارت  
۴ بهمن ۱۴۰۱
کد خبر : ۸,۱۴۷
کلیدواژه ها: ایثارگران معسر,مجلس شورای اسلامی,قالیباف,جانبازان

نظرات بینندگان

حسین باکا
0
0
0

همه وظیفه داریم امید را در جامعه ایثارگری افزایش دهیم تبدیل وضعیت ۴۰ هزار نفری ایثارگران، تأمین اعتبار حق پرستاری ایثارگران و جانبازان، تصویب آئین‌نامه پاداش بازنشستگی ماده ۳۸ قابل تقدیر و اخبار خوب و امیدبخش در عرصه خدمت‌رسانی و تکریم ایثارگران معزز است.این وارثان انقلاب و جنگ به امید روز های خوش


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید