۰ سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
 
حقوق خود را بدانیم(۲)؛

چگونگی بهره‌مندی و استفاده جانبازان از تقلیل یا کسر کار

چگونگی بهره‌مندی و استفاده جانبازان از تقلیل یا کسر کار
جانبازان در صورتیکه کسر یا تقلیل ساعت کاری خود را در طول سال استفاده نکرده و بصورت ذخیره خواهان استفاده از آن بوده مجموعا در سال مجازند بابت مرخصی استحقاقی سالیانه و مرخصی استحقاقی موضوع بند ب جمعا 15 روز ذخیره کنند.

به گزارش  روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، نظر به اینکه بعضا ایثارگران عزیز در ارتباط با نحوه و چگونگی بهره مندی و استفاده جانبازان از تقلیل یا کسرساعت کاری سئوالهای متعددی از جمله اینکه : آیا با توجه به ماده ۷6 قانون جامع خدمات رسانی در حال حاضر مواد ۹ و11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و آئین نامه اجرایی ذیربط قابلیت اجرایی دارد ؟ نحوه بهره مندی جانبازان از مرخصی استحقاقی موضوع بند "ب" ماده 4 آئین نامه مواد ۹ و 11 ؟

-آیا مرخصی استحقاقی موضوع بند مذبور قابل ذخیره شدن می باشد؟! معافیت جانبازان از عدم رعایت سقف ذخیره مرخصی چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه کارمندان غیر جانباز سالیانه حداکثر 15 روز از مرخصی استخقاقی خود را مجازند ذخیره نمایند این سقف برای جانبازان چگونه است ؟

پاسخ موارد فوق به شرح ذیل است:

ماده ۷6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ناظر بر ( لغو قوانین و مقررات مغایر با این قانون میباشد و چون در قانون جامع خدمات رسانی حکمی در رابطه با مواد ( ۹) و ( 11 قانون تسهیلات استخدامی اجتماعی جانبازان و آئین نامه اجرایی آن درخصوص کسرساعت کار نیامده است لذا آئین نامه اجرائی مواد ( ۹) و ( 11 ) قانون فوق الذکر کماکان نافذ است. مرخصی استحقاقی موضوع بند "ب" ماده 4 آئین نامه اجرایی مواد ۹ و 11 در قالب مرخصی استحقاقی قابل اقدام است مشروط بر اینکه از سقف حداکثر ذخیره مرخصی استحقاقی کارمند جانباز افزون تر نباشد و یا به عبارتی کارمندان جانباز در ذخیره مرخصی خود با کارمندان غیر جانباز تفاوتی ندارند و کارمندان جانباز همانند کارمندان غیر جانباز مجموعا در سال مجازند 15 روز مرخصی خود را ذخیره و از مزایای آن بهره مند شوند ، جانبازان در صورتیکه کسر یا تقلیل ساعت کاری خود را در طول سال استفاده نکرده و بصورت ذخیره خواهان استفاده از آن بوده مجموعا در سال مجازند بابت مرخصی استحقاقی سالیانه و مرخصی استحقاقی موضوع بند ب جمعا 15 روز ذخیره نمایند زیرا در ماده ۸4 قانون مدیریت خدمات کشوری حکم خاصی در رابطه با مرخصی استحقاقی و معافیت جانبازان از عدم رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره ذکر نشده است و با توجه به توضیحات فوق مشخصا ت جانبازان کارمند در ذخیره مرخصی استحقاقی خود همانند کارمندان غیر جانباز خواهند بود.

۲۳ مهر ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۳۱۰
کد خبر : ۱,۸۴۴
کلیدواژه ها: جانبازان ، ایثارگران ، مرخصی

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.