سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
 
هشت سال حماسه(۳)؛

روز شمار جنگ تحمیلی (سال ۱۳۶۰)

روز شمار جنگ تحمیلی (سال ۱۳۶۰)
به مناسبت هفته دفاع مقدس طی گزارشی روزشمار جنگ تحمیلی را که از زمان شروع جنگ در تاریخ1359/6/31 تا اتمام جنگ در تاریخ 1367/4/27 در برمی‌گیرد، را به صورت روزشمار اتفاقات هر سال مرور می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، به مناسبت هفته دفاع مقدس طی گزارشی روزشمار جنگ تحمیلی را که از زمان شروع جنگ در تاریخ1359/6/31 تا اتمام جنگ در تاریخ 1367/4/27 در برمی‌گیرد، را به صورت روزشمار اتفاقات هر سال مرور می‌کنیم. برای مشاهده روز شمار سال 1359 روی آن کلیک کنید.

این گزارش به روزشمار سال 1360 اختصاص دارد.

1/1/1360
عملیات ایذایی 1/1/60 در منطقه عمومی کردستان مریوان-ارتفاع قوچ سلطان به فرماندهی مشترک.

4/1/1360
عملیات ایذایی 4/1/60 در منطقه عمومی کرمانشاه پاوه-ارتفاع عاقلی دکل نودشه به فرماندهی مشترک.

10/1/1360
عملیات ایذایی 10/1/60 در منطقه عمومی کردستان مریوان-ارتفاع هسون به فرماندهی سپاه.

12/1/1360
عملیات ایذایی 12/1/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-مالکیه به فرماندهی سپاه.

14/1/1360
عملیات ایذایی 14/1/60 در منطقه عمومی ایلام مهران-ارتفاع ذیل به فرماندهی سپاه.

15/1/1360
-عملیات محدود امام مهدی(عج) 15/1/60 در منطقه عمومی خوزستان شوش-زغن-عنکوش به فرماندهی سپاه.
-عملیات ایذایی 15/1/60 در منطقه عمومی کردستان اورامانات به فرماندهی سپاه.

18/1/1360
عملیات ایذایی 18/1/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-آل‏بوعفری شمالی به فرماندهی سپاه.

25/1/1360
عملیات محدود امام مهدی(عج) 25/1/60 در منطقه عمومی خوزستان شوش-زغن-عنکوش به فرماندهی سپاه.

1/2/1360
عملیات متوسط بازیی دراز1 1/2/60 در منطقه عمومی کرمانشاه سرپل‌ذهاب-ارتفاع بازیی دراز به فرماندهی مشترک.

7/2/1360
عملیات ایذایی 7/2/60 در منطقه عمومی کرمانشاه پاوه-نودشه به فرماندهی سپاه.

 8/2/1360
شهادت سرگرد علی اکبر شیرودی، خلبان هوانیروز در جبهه‌های جنگ.

11/2/1360
-عملیات محدود تپه چشمه 11/2/60 در منطقه عمومی خوزستان دزفول-تپه چشمه ارتش، به فرماندهی ارتش.
-عملیات ایذایی شهید عبادت 11/2/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-سید خلف گروه چمران، به فرماندهی سپاه.

12/2/1360
عملیات ایذایی ابوذر 12/2/60 در منطقه عمومی کرمانشاه گیلان‌غرب-تنگه حاجیان به فرماندهی سپاه.

 

17/2/1360
عراق، با کمک حزب دمکرات کردستان، زندان دوله‌تو را بمباران کرد.

22/2/1360
عملیات ایذایی 22/2/60 خوزستان سوسنگرد-رحیمی به فرماندهی سپاه.

23/2/1360
عملیات ایذایی 12 فروردین 23/2/60 در منطقه عمومی خوزستان. سوسنگرد-دهلاویه به فرماندهی سپاه.

25/2/1360
عملیات محدود شیخ‌فضل‌الله نوری 25/2/60 در منطقه عمومی خوزستان آبادان-تپه‌های مدن به فرماندهی سپاه.

31/2/1360
-عملیات متوسط امام عل 31/2/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-تپه‌های الله‌اکبر به فرماندهی مشترک.
-عملیات محدود امام علی(ع) 31/2/60 در منطقه عمومی خوزستان شوش-عنکوش-زعن به فرماندهی سپاه.
-عملیات محدود امام علی(ع) 31/2/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-احمیر به فرماندهی سپاه.

6/3/1360
عملیات ایذایی 6/3/60 در منطقه عمومی کردستان مریوان-کوه تخت به فرماندهی سپاه.

8/3/1360
عملیات ایذایی 8/3/60 در منطقه عمومی کردستان مریوان-ارتفاع کاوه زهرا به فرماندهی سپاه

9/3/1360
حمله هوایی ارتش عراق با بمب‌‏های ناپالم و خوش‏های به پاوه.

11/3/1360
عملیات ایذایی 11/3/60 در منطقه عمومی ایلام دهلران-چیلات به فرماندهی مشترک.

 15/3/1360
تشکیل دوازدهمین اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی، در بغداد، بدون حضور دولت جمهوری اسلامی ایران.

 21/3/1360
عملیات متوسط فرمانده کل قوا خمینی روح خدا 21/3/60 در منطقه عمومی خوزستان دارخوین به فرماندهی سپاه.

26/3/1360
-ایران و عراق 42 اسیر مجروح را در قبرس مبادله نمودند.
-عملیات ایذایی شهید رستمی 26/3/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-دهلاویه به فرماندهی گروه چمران.

30/3/1360
آقای پالمه و هیئت همراه وی در تهران با نخست وزیر، شهید رجائی، رئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی و رئیس دیوان عالی کشور، شهید آیت الله دکتر بهشتی در مورد پیشنهادات سازمان ملل برای آتش بس، عقب نشینی و چگونگی مذاکرات گفت‏وگو  کردند.

 31/3/1360
شهادت دکتر مصطفی چمران، نماینده امام خمینی در شورای عالی دفاع، در جبهه دهلاویه.

1/4/1360
آقای پالمه در بغداد با صدام رئیس جمهور،طارق عزیز معاون نخست وزیر و سعدون حمادی وزیر امور خارجه ملاقات و مذاکره کردند. و پیشنهادات را مورد بحث قرار دادند.

5/4/1360
دور مذاکرات تهران و بغداد منجر به تهیه طرح سازمان ملل متحد شد که به طرفین ارائه گردید.

7/4/1360
حادثه انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی.

11/4/1360
-عملیات متوسط روح‌اللـه خمینی کبیر 11/4/60 در منطقه عمومی کرمانشاه نوسود به فرماندهی مشترک.
-عملیات ایذایی 11/4/60 در منطقه عمومی کردستان مریوان-کاوه ژال مریوان-ارتفاع شنام به فرماندهی سپاه.

17/4/1360
آزاد سازی شهر نوسود و نظارت نیروهای ایران  بر مرز‏های این منطقه.

20/4/1360
عملیات ایذایی 19 رمضان 20/4/60 در منطقه عمومی کرمانشاه پاوه-نوسود به فرماندهی سپاه.

21/4/1360
عملیات ایذایی 21/4/60 در منطقه عمومی کردستان مریوان-ارتفاع شنام به فرماندهی سپاه.

25/4/1360
عملیات ایذایی 25/4/60 در منطقه عمومی خوزستان حمیدیه-ساجت به فرماندهی سپاه.

26/4/1360
-عملیات ایذایی شهید آیت 26/4/60 در منطقه عمومی خوزستان حمیدیه-ساجت به فرماندهی سپاه.
-عملیات محدود مرخین 26/4/60 کرمانشاه نوسود-مرخین به فرماندهی سپاه.

3/5/1360
عملیات محدود شهید چمران 3/5/60 در منطقه عمومی خوزستان آبادان-جاده ماهشهر به فرماندهی مشترک.

5/5/1360
-عملیات محدود شهید چمران 5/5/60 در منطقه عمومی خوزستان حمیدیه-کرخه کور به فرماندهی مشترک.
-عملیات ایذایی 5/5/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-سویدانی به فرماندهی سپاه.
-عملیات ایذایی 5/5/60 در منطقه عمومی خوزستان حمیدیه-فرسیه نامنظم، به فرماندهی مشترک.

31/5/1360
عملیات ایذایی حجیج 31/5/60 در منطقه عمومی کرمانشاه پاوه-جنوب نوسود به فرماندهی سپاه.

3/6/1360
-با نظارت کمیته بین‏ الملل صلیب سرخ  45 اسیر ایرانی و 40 اسیر عراقی در قبرس مبادله شدند.
-عملیات محدود اورامانات 3/6/60 در منطقه عمومی کردستان شرق اورامانات به فرماندهی سپاه.

8/6/1360
انفجار ساختمان نخست‌وزیری.

10/6/1360
عملیات محدود رجایی، باهنر 10/6/60 در منطقه عمومی خوزستان حمیدیه-کرخه کور به فرماندهی مشترک.

11/6/1360
-عملیات متوسط رجایی، باهنر 11/6/60 در منطقه عمومی کرمانشاه سرپل ذهاب-ارتفاع بازی دراز به فرماندهی مشترک.

-عملیات محدود نصر 11/6/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-جابر همدان به فرماندهی مشترک.

12/6/1360
عملیات ایذایی 12/6/60 در منطقه عمومی خوزستان حمیدیه-طراح به فرماندهی سپاه.

27/6/1360
عملیات محدود شهید مدنی 27/6/60 در منطقه عمومی خوزستان سوسنگرد-دهلاویه به فرماندهی سپاه.

5/7/1360
عملیات گسترده ثامن‌الائمه 5/7/60 در منطقه عمومی خوزستان شمال آبادان به فرماندهی مشترک نصر من الله و فتح قریب عملیات ثامن الائمه: نیروهای عراقی در نخستین روزهای جنگ  با عبور از رودخانه کارون و قطع دو جاده آبادان-اهواز و آبادان-ماهشهر، ‏جزیره آبادان را که از هر سو توسط آب و باتلاق احاطه شده بود محاصره کردند. ‏هرچند تلاش دشمن برای ورود به جزیره آبادان ناکام ماند حفظ محاصره شهر توسط دشمن برگ تبلیغاتی بزرگی محسوب می‏ ‏شد زیرا شهر آبادان به عنوان بزرگترین مرکز نفتی کشور شناخته شده ترین شهر ایران در جهان بود ! هرچند تلاش های اولیه برای شکستن خط محاصره ناکام ماند، ‏نیروهای سپاه و ارتش با اقداماتی نظیر احداث جاده در دل باتلاق های شمال شرق آبادان و تشکیل خط پدافند قوی در جبهه دارخوین آماده تهاجم به دشمن می‏ شدند. ‏در شب عزل بنی صدر هم از همان جبهه دارخوین به مواضع مستحکم عراق حمله کرده و با تصرف ضلع مستحکم شمالی آن، ‏موضع مثلث شکل عراق در شرق کارون را نفوذ پذیر ساختند. ‏
سرانجام عملیات نهایی که باید آن را نقطه عطف بزرگ جنگ  دانست با نام مقدس ثامن الائمه آغاز گردید و در کمتر از ۱۲ ساعت مواضع عراق در شرق کارون به طور کامل آزاد شده و حلقه محاصره آبادان شکسته شد. ‏نکته جالب توجه عملیات در این بود که نیروهای عراق که با داشتن دو پل حفار و قصبه با غرب کارون ارتباط داشتند در موضعی که به این پل ها نزدیک تر بود به شدت مقاومت می‏کردند اما نیروهای محور دیگر ایران به سرعت خود را به پل ها رسانده و با تصرف آنها مقاومت دشمن را در هم شکستند. ‏به این ترتیب عملیات ثامن الائمه از لحاظ سرعت جابجایی قوای ایران در زمان حمله منحصر به فرد محسوب می‏شود. ‏در پایان این عملیات بود که هواپیمای فرماندهان سپاه و ارتش در راه تهران سرنگون شد و آقایان فلاحی، ‏فکوری، ‏کلاهدوز، ‏جهان آرا و نامجو به شهادت رسیدند. ‏

 

 8/7/1360
شهادت سرتیپ موسی نامجو (وزیر دفاع)، سرلشکر ولی الله فلاحی (فرمانده نیروی زمینی ارتش)، یوسف کلاهدوز (قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، سرتیپ فکوری (فرمانده نیروی هوایی ارتش)، محمد جهان آرا (فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر)، بر اثر سقوط هواپیمای سی ـ ۱۳۰ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

2/8/1360
حمله هوایی 3 فروند میگ عراقی به خانه‌‏های مسکونی آبادان، که به تخریب کامل 110 خانه انجامید.

 24/8/1360
درخواست صدام از هیئت کنفرانس اسلامی، مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق و حاکمیت عراق بر سرزمین‌ها و آب‌‏های ملی، از جمله اروندرود.

 8/9/1360
عملیات گسترده طریق‌القدس 8/9/60 در منطقه عمومی خوزستان بستان به فرماندهی مشترک یا حسین(ع) عملیات طریق القدس: حمله بزرگ بعدی ایران با هدف آزادسازی شهر بستان و تنگه چزابه و قطع ارتباط دشمن در شمال و جنوب جبهه خوزستان انجام گردید. ‏عراقی ها براساس شواهد و حدسیات منتظر این حمله بودند اما در اینجا سپاه با کمک ارتش دست به ابتکار بزرگی زد. ‏در شمال سوسنگرد و بستان یک منطقه وسیع رملی (شن روان) قرار دارد که عراقی ها آن را غیرقابل عبور می‏ دانستند. ‏رزمندگان جهاد سازندگی با ایمان و پشتکار موفق شدند بدون اینکه دشمن متوجه شود (و این از معجزات بزرگ زمان جنگ است) در دل این تپه ها با لودر و بلدوزر جاده بزنند !
به این ترتیب با آغاز عملیات، ‏نیروهای ایران از دو محور تپه های رملی و جنوب کرخه به دشمن حمله کردند. ‏حمله از تپه های رملی کاملاً غافلگیرانه انجام شد و نیروهای ایران به سرعت خود را به تنگه چزابه رسانیدند اما همانطور که گفتم عراقی ها منتظر این عملیات بودند و جهت طبیعی آن را از جنوب کرخه می ‏دانستند بنابراین در این محور شدیداً مقاومت می ‏کردند. ‏با مشاهده این مقاومت به سرعت تصمیم گیری شد که نیروهای ایران از همان سمت شمال وارد شهر بستان شوند و به این ترتیب شهر پس از حدود ۱۴ ماه آزاد شد. ‏
اما مقاومت عراقی ها در محور جنوبی ادامه یافت و آنها امیدوار بودند از همین سمت دوباره به بستان حمله کنند. ‏اما در نبرد معروف پل سابله شکست خوردند و برای به دست آوردن موضع مناسب تا جنوب رودخانه نیسان عقب نشستند. ‏نبرد سابله تا آن زمان بزرگترین رویارویی مستقیم تانک های ایران و عراق بود که با برتری کامل نیروهای زرهی ایران همراه شد. ‏

9/9/1360
عملیات محدود کانی سخت 9/9/60 در منطقه عمومی ایلام مهران-پاسگاه کانی سخت به فرماندهی سپاه.

20/9/1360
عملیات متوسط مطلع الفجر 20/9/60 در منطقه عمومی کرمانشاه گیلان‌غرب-شیاکوه به فرماندهی مشترک یا مهدی(عج) ادرکنی.

22/9/1360
عملیات محدود امیرالمومنین(ع) 22/9/60 در منطقه عمومی کرمانشاه سرپل ذهاب-ارتفاع گاومیشان به فرماندهی سپاه.

 12/10/1360
عملیات متوسط محمدرسول‌الله(ص) 12/10/60 در منطقه عمومی سلیمانیه بیاره-طویله به فرماندهی مشترک.

21/10/1360
حمله عراق به دو کشتی خارجی، در خلیج فارس، برای ناامن اعلام کردن خلیج فارس.

 9/11/1360
شهادت حسن باقری و مجید بقایی، سرداران سپاه در جبهه‌‏.

1/12/1360
عملیات محدود امام علی(ع) 1/12/60 در منطقه عمومی خوزستان بستان-تنگه چزابه به فرماندهی سپاه.

5/12/1360
آقای پالمه و گروه وی مذاکراتی در بغداد و تهران انجام دادند و طرح تکمیل شده‏ ای را که براساس پیشنهاد ژوئن 1981 تهیه شده بود، به طرفین ارائه نمودند.

24/12/1360
آغاز عملیات امام الحسنین (ع)، در کرخه نور، با تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

مؤسسه فرهنگی، هنری پیام آزادگان

خبرنگار: مالک دستیار

۶ مهر ۱۴۰۰
کد خبر : ۶,۲۷۵
کلیدواژه ها: شهادت,روزشمار دفاع مقدس,آزادگان,جنگ تحمیلی,تقویم دفاع مقدس

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید