سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
 

نشست شورای پژوهشی موسسة پیام آزادگان برگزار شد

نشست شورای پژوهشی موسسة پیام آزادگان برگزار شد
نشست شورای پژوهشی موسسة فرهنگی هنری پیام آزادگان با حضور اعضای شورای ‌پژوهشی مؤسسة پیام آزادگان با محوریت بررسی سند راهبردی جامعه آزادگان برگزار شد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، نشست شورای پژوهشی موسسة فرهنگی هنری پیام آزادگان ، بین ساعات ۱۴ تا ۱۶ با حضور اعضای شورای ‌پژوهشی مؤسسة پیام آزادگان با محوریت بررسی سند راهبردی جامعه آزادگان برگزار شد  برگزار شد. 
 
نگاهی کوتاه به سند راهبردی جامعة آزادگان:
تدوین سند راهبردی جامعة آزادگان از تاریخ 24/12/1390 آغاز شد. مهم‌ترین پیامد این سند در صورت اجرایی‌شدن بهبود انتقال پیام‌های اسارت به جامعه و بهره‌گیری از تجربه و آموزه‌های اسارت در جامعه و بهبود تقسیم کار ملی و استانی و هدایت، انسجام بخشی، و هم‌افزایی ظرفیت‌های جامعة آزادگان است.
جامعة آزادگان دفاع مقدس، دست کم به 4 دلیل اساسی نیاز به یک سند راهبردیِ بلندمدت با الهام از چشمانداز بیست سالهی کشور دارد:
1. صیانت از جامعهی آزادگان وهویت و کیان آنان در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی 
2. پیشرفت و تعالی جامعة آزادگان 
3. استفادة بهینه از ظرفیت جامعهی آزادگان در خدمت به مردم، نظام و انقلاب اسلامی 
4. حفظ، اعتلا و انتقال باورها، ارزشها و آرمانهای آزادگی به نسلهای کنونی و آینده
سند چشمانداز و راهبرد جامعة آزادگان در چهار حوزهی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تدوین شده است. 
 
اهم موارد مطرح‌شده در نشست:
برای اجرایی‌شدن مفاد سند چشم‌انداز بنا شد به چند اولویت در حوزة فرهنگی با هدف افزایش سهم و اثربخشی جامعة آزادگان در صنایع فرهنگی تعالی‌بخش  پرداخته شود.
* در مورد راهبردهای فرهنگی بحث و تبادل‌نظر شد و چند مورد از اقدامات راهبردی به‌عنوان اولویت انتخاب شد: 
- گسترش فعالیتهای تبلیغی دینی
- انتشار کتاب و نشریه
- فعالیتهای مجازی
- راهاندازی کتابخانه مجازی آزادگان
* به عنوان اولویت اول بنا شد انتشار فصل‌نامه در دستور کار قرار گیرد.
* از آنجایی‌که نشر و تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت (ع) بوسیلة آزادگان باتوجه‌به تجارب دوران اسارت جزو اهداف اصلی اساسنامة مؤسسة پیام آزادگان است، پیشنهاد شد در اوضاع کنونی که رسانه‌های معاند و دشمنان دین و اسلام و نظام سعی در تشویق نسل جامعه به سمت دین‌گریزی را دارند، یکی از اولویت‌ها گسترش فعالیتهای تبلیغی دینی باشد.
* بنا شد بستة پیشنهادی در مورد اقدامات راهبردی تهیه شود. 

 

مصوبه نشست شورای پژوهشی موسسه پیام آزادگان:

پیگیری فصلنامه

 

 

پیوست؛

راهبردها و اقدامات راهبردی فرهنگی

ردیف

راهبرد

اقدامات راهبردی

1

بهبود کیفیت و گسترش فعالیتهای فرهنگی برای جامعه

ایجاد شبکه آموزشی قرآن: راه اندازی شبکه آموزشی قرآن کریم در داخل و خارج کشور، به صورت مجازی و غیرمجازی

گسترش فعالیتهای تبلیغی دینی و هیاتهای مذهبی: ایجاد و گسترش کمی و کیفی هیاتهای مذهبی و فعالیتهای تبلیغی دینی با تکیه بر ظرفیتهای جامعه آزادگان به منظور تعمیق و نهادینهسازی معارف اهل بیت علیهمالسلام در داخل و خارج کشور

ارایه خدمات گردشگری زیارتی: ایجاد شبکه خدمات زیارتی به زائران داخلی و خارجی به منظور تبدیلشدن جامعه آزادگان به قطب فعالیتهای زیارتی

ارایه خدمات گردشگری به مناطق عملیاتی: ایجاد اردوگاه نمادین و نمایشگاه اسارت در منطقة شلمچه برای کاروانهای راهیان نور، و زائران داخلی و خارجی، و گردهماییهای اردوگاههای آزادگان

راهاندازی شبکه مدارس احرار: راهاندازی شبکه مدارس احرار در مقاطع ابتدایی تا متوسطه در یکی از مراکز استان و گسترش تدریجی آن به سایر مناطق کشور

2

بهبود کمَی و کیفی فعالیت‌ها و صنایع فرهنگی برای جامعه آزادگان

انتشار کتاب و نشریه: حمایت و تولید انتشار کتاب به زبانهای مختلف، عرضه کتاب در نمایشگاههای داخلی و خارجی، همراه با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه آزادگان، و تشویق آزادگان به مستندسازی تجربههای دوران اسارت و پس‌از آن

فعالیتهای مجازی: ایجاد و گسترش کمی و کیفی پورتالها، سایتها و وبلاگهای آزادگان به ویژه به منظور جلب مشارکت فرزندان آزادگان

راهاندازی کتابخانه مجازی آزادگان: ایجاد یک کتابخانه مجازی برای جامعه آزادگان به منظور تسهیل دسترسی و توسعه فرهنگ کتابخوانی در فرزندان جامعه آزادگان

3

سازماندهی، هدایت، نوسازی و  همافزایی ظرفیتها و منظومه فرهنگی جامعه آزادگان

تاسیس بنیاد فرهنگی آزادگان: تاسیس یک سازمان مردمنهاد با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سایر مراجع ذیربط، به منظور سازماندهی، راهبری و استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی جامعه آزادگان و کشور در جهت حفظ و ترویج فرهنگ و سبک زندگی آزادگی

ارایه خدمات پژوهشی: ایجاد پژوهشکده آزادگان (فرهنگی, اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) با تاکید بر انجام مطالعات مورد نیاز جامعه آزادگان

4

توسعه ظرفیتهای فرهنگی جامعه آزادگان

حمایت از تاسیس سازمانهای مردمنهاد (سمن) فرهنگی آزادگان: به منظور افزایش انسجام و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی جامعه آزادگان در فعالیتهای فرهنگی برای جامعه آزادگان و کشور

5

پرورش نیروهای نخبه و مدیران دنیای آینده،

نخبهگرایی و دانشیسازی

راهاندازی اندیشکدة ایثار و مقاومت: تاسیس شبکه اتاقهای فکر شهری/استانی آزادگان و راهاندازی شبکه نخبگانی در جامعهی آزادگان برای کمک به خلق و ترویج گفتمان ایثار و مقاومت در کشور، مشارکت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای ملی و استانی، و نیز کمک به پرورش نیروهای نخبه و رهبران آینده

راهاندازی باشگاه فرهنگی ورزشی امید آزادگان: ایجاد یک سازمان مردمنهاد برای تجمع سازمانیافته فرزندان و نوادگان آزادگان به منظور همافزایی بیشتر بین فرزندان از طریق فعالیتهای فرهنگبنیان و کمک به استعدادیابی و پرورش مدیران آینده

راهاندازی کانون علمی ـ آموزشی امید آزادگان: تاسیس یک سازمان مردمنهاد به منظور تقویت بنیه علمی و ارتقای سطح تحصیلی فرزندان آزادگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دورههای تخصصی

ایجاد کانون نخبگان آزاده: تاسیس یک سازمان مردمنهاد فرهنگی به منظور تجمیع و تقویت نخبگان فرهنگی آزادگان

6

سامانه رصد و پایش توانمندیهای فرهنگی و مدیریت دانش راهبردی

طراحی و اجرای سامانه مدیریت دانش آزادگان: ایجاد سامانه جامع مدیریت دانش راهبردی به منظور گردآوری، حفظ و اشاعه اطلاعات، دانش و دستاوردهای فرهنگی جامعه آزادگان در دوران اسارت و پس از آن، و نیز شناسایی توانمندیها و ظرفیتهای فرهنگی جامعه آزادگان (آزادگان، همسران و فرزندان) به منظور ایجاد بستر مناسب برای بهرهگیری از آنها در فعالیتها و کسبوکارهای فرهنگی و همچنین رصد و پایش محیط درونی و بیرونی جامعهی آزادگان

     

گیف اینستاگرام- نسخه اول
گیف تلگرام- نسخه اول
گیف آپارات- نسخه اول
۳ اَمرداد ۱۴۰۱
کد خبر : ۷,۶۹۲
کلیدواژه ها: نشست شورا پژوهشی ، پژوهش ، آزاده ، آزادگان

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید