۰ سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!

خبرنگار افتخاری

 
در این بخش شما می توانید خاطرات، تصاویر، فیلمها، اسناد و... دوران اسارت را برای موسسه ارسال نمایید تا در محصولات فرهنگی و بخشهای مختلف موسسه از آنها استفاده شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با بخش روابط عمومی موسسه تماس حاصل نمایید.

فرم ارسال خاطرات، تصاویر، فیلمها، اسناد و... دوران اسارت

اطلاعات
*
ارسال خاطرات و اخبار (به صورت متن)
ارسال فایل (به صورت فیلم، عکس و...)